Auto Europa s.r.o.
Odbojárov 385, 955 01 Tovarníky

Otváracia doba:

Pondelok - Piatok: 8,00 - 16,30
Sobota: 9,00 - 12,00
Nedeľa: Zatvorené

Predaj : 0918 420 014
predaj@autoeuropa.sk

Servis: 0918 420 015
servis@autoeuropa.sk

Náhradné diely:
0918 420 013
sklad@autoeuropa.sk

Ekonom. oddelenie:
038 532 41 26
office@autoeuropa.sk

Facebook
Auto Europa

 

Prečo jazdiť na CNG?

Ekologické palivo

Zemný plyn predstavuje v súčasnosti najčistejší pohon z bežných palív. V porovnaní s benzínom prináša o 25% nižšie emisie CO2, o 75% nižšie emisie CO a až o 80% nižšie emisie aromatických uhľovodíkov. Ešte zaujímavejšie je porovnanie s naftou, kedy motory na CNG produkujú o 50% nižšie emisie CO, o 80% nižšie emisie NOx a aromatických uhľovodíkov a úplne eliminujú emisie SO2 a pevných častíc. V dobe, kedy sa stále viac hovorí o hrozbe skleníkového efektu, je to určite silný argument pre pohon na stlačený zemný plyn.

Nehľadiac na to, že vo veľkých aglomeráciách mnohých západných krajín už dochádza k obmedzovaniu množstva dopravných prostriedkov, ktoré sa môžu pohybovať v centrách miest v prípade nepriaznivej smogovej situácie. A práve CNG vozidlá majú v tomto prípade výnimku.

Nízke náklady

Nízke náklady sú druhým dôvodom, prečo jazdiť na zemný plyn. V porovnaní s benzínom sú náklady pri použití CNG zhruba polovičné, v porovnaní s naftou zhruba o tretinu nižšie. O to markantnejší je tento nákladový rozdiel pri súčasných rastúcich cenách ropy. Ceny zemného plynu síce ceny ostatných energií do určitej miery kopírujú, priamo úmerné s cenami ropy však nie sú (narozdiel napr. od LPG, ktorý je ropným produktom). 

Bezpečnosť

Vozidlá jazdiace na stlačený zemný plyn sa pýšia vyššou bezpečnosťou oproti klasickým palivám benzín / zemný plyn. Zemný plyn je uchovávaný v tlakových fľašiach pod tlakom 20 Mpa, ktoré sú v moderných automobiloch Fiat umiestnené pod podlahovou plošinou a zospodu chránené plechovým krytom. Tlakové fľaše podliehajú prísnym bezpečnostným skúškam, ktoré obsahujú nárazové testy, testy odolnosti voči zvýšenému tlaku, a pod. Navyše sú tieto fľaše vybavené poistnými ventilmi, ktoré v prípade nadmerného rastu tlaku začnú plyn uvoľňovať do ovzdušia. Zemný plyn je ľahší ako vzduch, preto pri dopravnej nehode, keď vznikne požiar, dochádza k jeho postupnému uvoľňovaniu do ovzdušia a vozidlo aj jeho posádka tak zostanú nepoškodené.